Bronsbussning COB090 DIN 1494

  • Präglande smörjfickor som efter smörjning gradvis avger smörjmedel under drift
  • Lämplig vid smutsiga miljöer, stötar och vibrationer, höga laster och korrosiva miljöer
  • Hårdhet mellan 90-120HB för optimal livslängd
  • Applikationer är entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner etc.
  • Tål stötar, vibrationer och höga laster

Produktbeskrivning

Bussning som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörjfickorna medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

Läs mer

Teknisk data

Sträckgräns

260 N/mm2

Brottgräns

460 N/mm2

Hårdhet

90-120 HB

Friktionskoefficient

0,05-0,2µ

Max glidhastighet

2,5 m/s

Arbetstemperatur

-100 °C / +180 °C

Max PV-värde

2,8 N/mm² x m/s

p/v-värdet

Beräknas genom produkten av det specifika lagertrycket och glidhastigheten.

Lastupptagningsförmågan för ett glidlager minskar exponentiellt i takt med ökad glidhastighet.

Se diagram nedan

P=Lasten i N/mm²

V=Glidhastighet i m/s

Beräkning av lasten i N/mm2:

Belastning i mm2 = Last i N                                

                               d x L                

Jämför sedan med maxvärdet per glidlagertyp.

HANDHAVANDE

Detta avsnitt syftar till att kort redogöra för moment som kan uppstå i samband med hantering och montering av glidlager.

Montering och säteskonstruktion

de flesta fall monteras våra rullade glidlager med en presspassning enligt samma princip som andra slutna lager. Använd en press eller ett dorn med ansats vid montering av lagret. När diametern på lagret överskrider 80 mm

rekommenderas att använda en stödring till hjälp.

I vissa applikationer där svarvade lager används kan dessa monteras genom krympning. Denna metod reducerar riskerna att skada lager och säte vid i

npressning.

Fryst koldioxid (CO2) packas runt lagret och kyler ner det i ca 2 timmar. Därefter skall lagret omgående monteras. Då skall lagret kunna pressas i sitt säte utan större kraft.

 

Normalt bör montering ske med montagedorn och bricka enligt skiss. Sätena utformas med 15 ˚ äntringsfas till raka lager och 45 ˚ till flänslager.

 

En bricka motsvarande flänsdiametern används vid monteringen av flänslager.

 De flesta lager är tillverkade för att pressas in i säten vilka håller tolerans H7.

 

 

 

Säte för rakt lager

 

 

 

Säte för flänslager

  

AXELkonstruktion

För att göra monteringen av axeln enklare bör denna ha en fas. Alla skarpa kanter skall vara brutna för att inte skada glidytan på lagret.

 

Att ha en finare yta än rekommenderat, förlänger livslängden endast marginellt medans en grövre yta kommer att reducera livslängden avsevärt. Som figuren till höger visar rekomenderar vi ett Rz värde på maximalt 4 µm.

Axelns ythårdhet bör, när det är möjligt överstiga 50 HRC. Legerat stål eller stål med en lämplig ytbehandling är därför att rekommendera. Förkromade axlar har också visat sig fungera bra, så länge kromskiktet är så tunt som möjligt.

 

DImensionskontroll

Innerdiametern på tunnväggiga rullade glidlager testas enligt DIN1494, del 2 test C. För att utföra denna test skall lagret vara fixerat i ett referenssäte (tabell 5 enligt DIN1494 del 1). I detta tillstånd kan innerdiametern kontrolleras med en GO eller NO GO cylindrisk tolk. Normalt är denna metod lämplig för mindre lager. För större diametrar rekommenderas användning av trepunkts- mikrometer.

 

 Att tänka på

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor.

 
BildNamnBeskrivningPrisKöp
COB090 0812d (innerdiameter) 8 mm D (ytterdiameter) 10 mm L 12 mm20.05kr 30.84kr Inkl.moms
COB090 1010d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 10 mm20.05kr 30.84kr Inkl.moms
COB090 1015d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 15 mm22.35kr 34.38kr Inkl.moms
COB090 1020d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 20 mm23.95kr 36.84kr Inkl.moms
COB090 1208d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 8 mm19.83kr 30.50kr Inkl.moms
COB090 1210d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 10 mm21.09kr 32.44kr Inkl.moms
COB090 1215d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 15 mm23.73kr 36.51kr Inkl.moms
COB090 1220d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 20 mm27.32kr 42.03kr Inkl.moms
COB090 1310d (innerdiameter) 13 mm D (ytterdiameter) 15 mm L 10 mm21.42kr 32.96kr Inkl.moms
COB090 1410d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 10 mm22.01kr 33.86kr Inkl.moms
COB090 1415d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 15 mm24.76kr 38.09kr Inkl.moms
COB090 1420d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 20 mm27.99kr 43.06kr Inkl.moms
COB090 1425d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 25 mm30.76kr 47.32kr Inkl.moms
COB090 1510d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 10 mm22.35kr 34.38kr Inkl.moms
COB090 1515d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 15 mm25.46kr 39.17kr Inkl.moms
COB090 1520d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 20 mm28.22kr 43.42kr Inkl.moms
COB090 1525d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 25 mm31.78kr 48.89kr Inkl.moms
COB090 1610d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 10 mm24.76kr 38.09kr Inkl.moms
COB090 1615d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 15 mm28.68kr 44.12kr Inkl.moms
COB090 1620d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 20 mm32.79kr 50.45kr Inkl.moms
COB090 1625d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 25 mm36.89kr 56.76kr Inkl.moms
COB090 1710d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 10 mm25.69kr 39.52kr Inkl.moms
COB090 1715d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 15 mm29.83kr 45.89kr Inkl.moms
COB090 1720d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 20 mm33.83kr 52.05kr Inkl.moms
COB090 1725d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 25 mm37.93kr 58.35kr Inkl.moms
COB090 1810d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 10 mm26.84kr 41.29kr Inkl.moms
COB090 1815d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 15 mm30.76kr 47.32kr Inkl.moms
COB090 1820d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 20 mm34.85kr 53.62kr Inkl.moms
COB090 1825d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 25 mm38.95kr 59.92kr Inkl.moms
COB090 2010d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 10 mm32.79kr 50.45kr Inkl.moms
COB090 2015d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 15 mm38.95kr 59.92kr Inkl.moms
COB090 2020d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 20 mm47.16kr 72.55kr Inkl.moms
COB090 2025d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 25 mm58.44kr 89.90kr Inkl.moms
COB090 2030d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 30 mm70.73kr 108.81kr Inkl.moms
COB090 2040d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 40 mm94.30kr 145.08kr Inkl.moms
COB090 2215d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 15 mm39.98kr 61.50kr Inkl.moms
COB090 2220d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 20 mm51.25kr 78.84kr Inkl.moms
COB090 2225d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 25 mm63.55kr 97.77kr Inkl.moms
COB090 2230d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 30 mm76.87kr 118.26kr Inkl.moms
COB090 2240d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 40 mm102.50kr 157.69kr Inkl.moms
COB090 2415d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 15 mm42.02kr 64.65kr Inkl.moms
COB090 2420d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 20 mm55.35kr 85.16kr Inkl.moms
COB090 2425d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 25 mm68.68kr 105.66kr Inkl.moms
COB090 2430d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 30 mm83.03kr 127.74kr Inkl.moms
COB090 2515d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 15 mm43.07kr 66.26kr Inkl.moms
COB090 2520d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 20 mm57.41kr 88.32kr Inkl.moms
COB090 2525d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 25 mm71.75kr 110.38kr Inkl.moms
COB090 2530d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 30 mm86.10kr 132.46kr Inkl.moms
COB090 2535d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 35 mm99.42kr 152.95kr Inkl.moms
COB090 2537d (innerdiameter)25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 37 mm103.54kr 159.29kr Inkl.moms
COB090 2540d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 40 mm107.63kr 165.58kr Inkl.moms
COB090 2550d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 50 mm143.51kr 220.78kr Inkl.moms
COB090 2815d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 15 mm55.35kr 85.16kr Inkl.moms
COB090 2820d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 20 mm74.83kr 115.12kr Inkl.moms
COB090 2825d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 25 mm93.28kr 143.51kr Inkl.moms
COB090 2830d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 30 mm111.73kr 171.89kr Inkl.moms
COB090 3010d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 10 mm46.13kr 70.97kr Inkl.moms
COB090 3015d (innerdiameter) 8 mm D (ytterdiameter) 10 mm L 12 mm20.05kr 30.84kr Inkl.moms
COB090 0812d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 15 mm59.45kr 91.46kr Inkl.moms
COB090 3020d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 20 mm78.92kr 121.41kr Inkl.moms
COB090 3025d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 25 mm99.42kr 152.95kr Inkl.moms
COB090 3028d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 28 mm111.73kr 171.89kr Inkl.moms
COB090 3030d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 30 mm117.88kr 181.35kr Inkl.moms
COB090 3040d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 40 mm157.85kr 242.85kr Inkl.moms
COB090 3215d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 15 mm62.52kr 96.19kr Inkl.moms
COB090 3220d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 20 mm125.01kr 192.32kr Inkl.moms
COB090 3225d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 25 mm104.55kr 160.85kr Inkl.moms
COB090 3230d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 30 mm125.01kr 192.32kr Inkl.moms
COB090 3240d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 40 mm167.08kr 257.04kr Inkl.moms
COB090 3515d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 15 mm67.65kr 104.08kr Inkl.moms
COB090 3520d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 20 mm90.19kr 138.76kr Inkl.moms
COB090 3525d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 25 mm112.74kr 173.45kr Inkl.moms
COB090 3528d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 38 mm99.42kr 152.95kr Inkl.moms
COB090 3530d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 30 mm135.30kr 208.16kr Inkl.moms
COB090 3535d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 35 mm158.87kr 244.42kr Inkl.moms
COB090 3540d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 40 mm181.43kr 279.12kr Inkl.moms
COB090 3550d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 50 mm226.54kr 348.52kr Inkl.moms
COB090 3640d (innerdiameter) 36 mm D (ytterdiameter) 40 mm L 40 mm185.65kr 285.61kr Inkl.moms
COB090 4020d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 20 mm102.50kr 157.69kr Inkl.moms
COB090 4025d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 25 mm128.14kr 197.14kr Inkl.moms
COB090 4030d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 30 mm153.71kr 236.47kr Inkl.moms
COB090 4040d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 40 mm203.98kr 313.81kr Inkl.moms
COB090 4045d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 45 mm164.85kr 253.61kr Inkl.moms
COB090 4050d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 50 mm255.24kr 392.67kr Inkl.moms
COB090 4060d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 60 mm306.18kr 471.05kr Inkl.moms
COB090 4520d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 20 mm130.18kr 200.27kr Inkl.moms
COB090 4525d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 25 mm162.96kr 250.70kr Inkl.moms
COB090 4530d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 30 mm195.78kr 301.20kr Inkl.moms
COB090 4540d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 40 mm261.37kr 402.11kr Inkl.moms
COB090 4545d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 45 mm294.18kr 452.59kr Inkl.moms
COB090 4550d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 50 mm326.99kr 503.06kr Inkl.moms
COB090 4560d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 60 mm392.57kr 603.96kr Inkl.moms
COB090 5023d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 23 mm172.23kr 264.97kr Inkl.moms
COB090 5025d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 25 mm179.37kr 275.96kr Inkl.moms
COB090 5030d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 30 mm215.25kr 331.16kr Inkl.moms
COB090 5040d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 40 mm286.99kr 441.52kr Inkl.moms
COB090 5050d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 50 mm358.75kr 551.93kr Inkl.moms
COB090 5060d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 60 mm430.50kr 662.31kr Inkl.moms
COB090 5070d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 70 mm501.23kr 771.12kr Inkl.moms
COB090 5525d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 25 mm195.78kr 301.20kr Inkl.moms
COB090 5530d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 30 mm234.73kr 361.12kr Inkl.moms
COB090 5540d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 40 mm313.66kr 482.55kr Inkl.moms
COB090 5550d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 50 mm392.57kr 603.96kr Inkl.moms
COB090 5560d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 60 mm470.52kr 723.87kr Inkl.moms
COB090 6025d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 25 mm212.19kr 326.44kr Inkl.moms
COB090 6030d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 30 mm254.19kr 391.06kr Inkl.moms
COB090 6035d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 35 mm293.87kr 452.10kr Inkl.moms
COB090 6040d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 40 mm339.29kr 521.98kr Inkl.moms
COB090 6045d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 45 mm382.32kr 588.19kr Inkl.moms
COB090 6050d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 50 mm424.36kr 652.86kr Inkl.moms
COB090 6060d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 60 mm509.43kr 783.74kr Inkl.moms
COB090 6080d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 80 mm679.60kr 1,045.54kr Inkl.moms
COB090 6090d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 95 mm763.26kr 1,174.25kr Inkl.moms
COB090 6309d (innerdiameter) 63 mm D (ytterdiameter) 68 mm L 9 mm115.70kr 178.00kr Inkl.moms
COB090 6515d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 15 mm128.14kr 197.14kr Inkl.moms
COB090 6530d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 30 mm254.21kr 391.09kr Inkl.moms
COB090 6540d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 40 mm392.57kr 603.96kr Inkl.moms
COB090 6550d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 50 mm489.95kr 753.77kr Inkl.moms
COB090 6560d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 60 mm548.40kr 843.69kr Inkl.moms
COB090 6570d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 70 mm640.63kr 985.59kr Inkl.moms
COB090 6580d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 80 mm731.85kr 1,125.93kr Inkl.moms
COB090 7040d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 40 mm392.57kr 603.96kr Inkl.moms
COB090 7045d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 45 mm399.76kr 615.02kr Inkl.moms
COB090 7050d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 50 mm489.95kr 753.77kr Inkl.moms
COB090 7060d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 60 mm588.37kr 905.18kr Inkl.moms
COB090 7070d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 70 mm686.76kr 1,056.55kr Inkl.moms
COB090 7080d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 80 mm784.13kr 1,206.36kr Inkl.moms
COB090 7090d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 90 mm882.07kr 1,357.03kr Inkl.moms
COB090 7530d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 30 mm313.66kr 482.55kr Inkl.moms
COB090 7540d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 40 mm418.19kr 643.37kr Inkl.moms
COB090 7560d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 60 mm627.32kr 965.11kr Inkl.moms
COB090 7580d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 80 mm836.46kr 1,286.86kr Inkl.moms
COB090 7580d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 80 mm836.43kr 1,286.81kr Inkl.moms
COB090 8030d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 30 mm333.12kr 512.49kr Inkl.moms
COB090 8040d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 40 mm443.83kr 682.82kr Inkl.moms
COB090 8050d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 50 mm555.56kr 854.71kr Inkl.moms
COB090 8060d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 60 mm666.27kr 1,025.03kr Inkl.moms
COB090 8080d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 80 mm888.90kr 1,367.54kr Inkl.moms
COB090 8530d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 30 mm352.61kr 542.47kr Inkl.moms
COB090 8540d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 40 mm470.48kr 723.82kr Inkl.moms
COB090 8560d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 60 mm705.22kr 1,084.96kr Inkl.moms
COB090 8580d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 80 mm940.97kr 1,447.64kr Inkl.moms
COB090 9020d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 20 mm427.97kr 658.42kr Inkl.moms
COB090 9040d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 40 mm496.11kr 763.25kr Inkl.moms
COB090 9050d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 50 mm562.41kr 865.25kr Inkl.moms
COB090 9060d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 60 mm745.19kr 1,146.44kr Inkl.moms
COB090 9080d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 80 mm993.25kr 1,528.07kr Inkl.moms
COB090 9090d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 90 mm1,116.76kr 1,718.09kr Inkl.moms
COB090 95100d (innerdiameter) 95 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 100 mm1,306.90kr 2,010.61kr Inkl.moms
COB090 9560d (innerdiameter) 95 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 60 mm784.13kr 1,206.36kr Inkl.moms
COB090 10050d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 50 mm686.76kr 1,056.55kr Inkl.moms
COB090 10060d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 60 mm823.10kr 1,266.30kr Inkl.moms
COB090 10080d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 80 mm1,097.79kr 1,688.91kr Inkl.moms
COB090 10090d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 90 mm1,233.90kr 1,898.31kr Inkl.moms
COB090 10095d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 95 mm1,421.27kr 2,186.57kr Inkl.moms
COB090 100100d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 100 mm1,246.54kr 1,917.76kr Inkl.moms
COB090 10560d (innerdiameter) 105 mm D (ytterdiameter) 110 mm L 60 mm862.67kr 1,327.19kr Inkl.moms
COB090 105100d (innerdiameter) 105 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 100 mm1,433.37kr 2,205.19kr Inkl.moms
COB090 11025d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 25 mm721.61kr 1,110.17kr Inkl.moms
COB090 11060d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 60 mm901.69kr 1,387.22kr Inkl.moms
COB090 110100d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 100 mm1,502.68kr 2,311.82kr Inkl.moms
COB090 11560d (innerdiameter) 115 mm D (ytterdiameter) 120 mm L 60 mm940.97kr 1,447.65kr Inkl.moms
COB090 115100d (innerdiameter) 115 mm D (ytterdiameter) 120 mm L 100 mm1,568.27kr 2,412.73kr Inkl.moms
COB090 12035d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 35 mm1,395.06kr 2,146.25kr Inkl.moms
COB090 12050d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 50 mm833.33kr 1,282.05kr Inkl.moms
COB090 12060d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 60 mm979.91kr 1,507.56kr Inkl.moms
COB090 120100d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 100 mm3,388.88kr 5,213.66kr Inkl.moms
COB090 12550d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 50 mm1,651.65kr 2,541.00kr Inkl.moms
COB090 12560d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 60 mm1,019.90kr 1,569.07kr Inkl.moms
COB090 125100d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 100 mm1,698.46kr 2,613.01kr Inkl.moms
COB090 13060d (innerdiameter) 130 mm D (ytterdiameter) 135 mm L 60 mm1,058.86kr 1,629.01kr Inkl.moms
COB090 130100d (innerdiameter) 130 mm D (ytterdiameter) 135 mm L 100 mm1,764.05kr 2,713.93kr Inkl.moms
COB090 13560d (innerdiameter) 135 mm D (ytterdiameter) 140 mm L 60 mm1,097.79kr 1,688.91kr Inkl.moms
COB090 135100d (innerdiameter) 135 mm D (ytterdiameter) 140 mm L 100 mm1,829.43kr 2,814.51kr Inkl.moms
COB090 14050d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 50 mm919.44kr 1,414.52kr Inkl.moms
COB090 14060d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 145 mm L 60 mm1,155.20kr 1,777.23kr Inkl.moms
COB090 140100d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 145 mm L 100 mm1,894.25kr 2,914.23kr Inkl.moms
COB090 14560d (innerdiameter) 145 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 60 mm1,241.31kr 1,909.70kr Inkl.moms
COB090 145100d (innerdiameter) 145 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 100 mm2,069.58kr 3,183.97kr Inkl.moms
COB090 15035d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 35 mm1,104.98kr 1,699.97kr Inkl.moms
COB090 15040d (innerdiameter) 8150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 40 mm1,165.44kr 1,792.99kr Inkl.moms
COB090 15060d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 60 mm1,298.70kr 1,998.00kr Inkl.moms
COB090 150100d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 100 mm2,137.88kr 3,289.04kr Inkl.moms
COB090 15560d (innerdiameter) 155 mm D (ytterdiameter) 160 mm L 60 mm1,324.34kr 2,037.44kr Inkl.moms
COB090 155100d (innerdiameter) 155 mm D (ytterdiameter) 160 mm L 100 mm2,206.87kr 3,395.18kr Inkl.moms
COB090 16060d (innerdiameter) 160 mm D (ytterdiameter) 165 mm L 60 mm1,439.75kr 2,215.00kr Inkl.moms
COB090 160100d (innerdiameter) 160 mm D (ytterdiameter) 165 mm L 100 mm2,276.58kr 3,502.43kr Inkl.moms
COB090 16560d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 60 mm1,465.77kr 2,255.03kr Inkl.moms
COB090 16565d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 65 mm1,552.86kr 2,389.01kr Inkl.moms
COB090 165100d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 100 mm2,345.26kr 3,608.09kr Inkl.moms
COB090 17060d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 60 mm1,582.33kr 2,434.36kr Inkl.moms
COB090 17075d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 75 mm1,817.26kr 2,795.79kr Inkl.moms
COB090 170100d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 100 mm2,413.93kr 3,713.74kr Inkl.moms
COB090 17560d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 60 mm1,608.10kr 2,474.00kr Inkl.moms
COB090 17565d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 65 mm1,668.55kr 2,567.00kr Inkl.moms
COB090 175100d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 100 mm2,416.05kr 3,717.00kr Inkl.moms
COB090 18060d (innerdiameter) 180 mm D (ytterdiameter) 185 mm L 60 mm1,725.10kr 2,654.00kr Inkl.moms
COB090 180100d (innerdiameter) 180 mm D (ytterdiameter) 185 mm L 100 mm2,551.25kr 3,925.00kr Inkl.moms
COB090 18560d (innerdiameter) 185 mm D (ytterdiameter) 190 mm L 60 mm1,750.45kr 2,693.00kr Inkl.moms
COB090 185100d (innerdiameter) 185 mm D (ytterdiameter) 190 mm L 100 mm2,619.50kr 4,030.00kr Inkl.moms
COB090 19060d (innerdiameter) 190 mm D (ytterdiameter) 195 mm L 60 mm1,867.45kr 2,873.00kr Inkl.moms
COB090 190100d (innerdiameter) 190 mm D (ytterdiameter) 195 mm L 100 mm2,688.63kr 4,136.36kr Inkl.moms
COB090 19560d (innerdiameter) 195 mm D (ytterdiameter) 200 mm L 60 mm1,892.20kr 2,911.07kr Inkl.moms
COB090 195100d (innerdiameter) 195 mm D (ytterdiameter) 200 mm L 100 mm2,757.31kr 4,242.02kr Inkl.moms
COB090 20060d (innerdiameter) 200 mm D (ytterdiameter) 205 mm L 60 mm1,949.03kr 2,998.50kr Inkl.moms
COB090 200100d (innerdiameter) 200 mm D (ytterdiameter) 205 mm L 100 mm2,089.75kr 3,215.00kr Inkl.moms
COB090 24050d (innerdiameter) 240 mm D (ytterdiameter) 245 mm L 50 mm2,443.74kr 3,759.60kr Inkl.moms

Visar 1–1 av 207 resultat

SHOPPING CART

close