Bronsbussning COB090 DIN 1494

  • Präglande smörjfickor som efter smörjning gradvis avger smörjmedel under drift
  • Lämplig vid smutsiga miljöer, stötar och vibrationer, höga laster och korrosiva miljöer
  • Hårdhet mellan 90-120HB för optimal livslängd
  • Applikationer är entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner etc.
  • Tål stötar, vibrationer och höga laster

Produktbeskrivning

Bussning som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörjfickorna medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

Läs mer

Teknisk data

Sträckgräns

260 N/mm2

Brottgräns

460 N/mm2

Hårdhet

90-120 HB

Friktionskoefficient

0,05-0,2µ

Max glidhastighet

2,5 m/s

Arbetstemperatur

-100 °C / +180 °C

Max PV-värde

2,8 N/mm² x m/s

p/v-värdet

Beräknas genom produkten av det specifika lagertrycket och glidhastigheten.

Lastupptagningsförmågan för ett glidlager minskar exponentiellt i takt med ökad glidhastighet.

Se diagram nedan

P=Lasten i N/mm²

V=Glidhastighet i m/s

Beräkning av lasten i N/mm2:

Belastning i mm2 = Last i N                                

                               d x L                

Jämför sedan med maxvärdet per glidlagertyp.

HANDHAVANDE

Detta avsnitt syftar till att kort redogöra för moment som kan uppstå i samband med hantering och montering av glidlager.

Montering och säteskonstruktion

de flesta fall monteras våra rullade glidlager med en presspassning enligt samma princip som andra slutna lager. Använd en press eller ett dorn med ansats vid montering av lagret. När diametern på lagret överskrider 80 mm

rekommenderas att använda en stödring till hjälp.

I vissa applikationer där svarvade lager används kan dessa monteras genom krympning. Denna metod reducerar riskerna att skada lager och säte vid i

npressning.

Fryst koldioxid (CO2) packas runt lagret och kyler ner det i ca 2 timmar. Därefter skall lagret omgående monteras. Då skall lagret kunna pressas i sitt säte utan större kraft.

 

Normalt bör montering ske med montagedorn och bricka enligt skiss. Sätena utformas med 15 ˚ äntringsfas till raka lager och 45 ˚ till flänslager.

 

En bricka motsvarande flänsdiametern används vid monteringen av flänslager.

 De flesta lager är tillverkade för att pressas in i säten vilka håller tolerans H7.

 

 

 

Säte för rakt lager

 

 

 

Säte för flänslager

  

AXELkonstruktion

För att göra monteringen av axeln enklare bör denna ha en fas. Alla skarpa kanter skall vara brutna för att inte skada glidytan på lagret.

 

Att ha en finare yta än rekommenderat, förlänger livslängden endast marginellt medans en grövre yta kommer att reducera livslängden avsevärt. Som figuren till höger visar rekomenderar vi ett Rz värde på maximalt 4 µm.

Axelns ythårdhet bör, när det är möjligt överstiga 50 HRC. Legerat stål eller stål med en lämplig ytbehandling är därför att rekommendera. Förkromade axlar har också visat sig fungera bra, så länge kromskiktet är så tunt som möjligt.

 

DImensionskontroll

Innerdiametern på tunnväggiga rullade glidlager testas enligt DIN1494, del 2 test C. För att utföra denna test skall lagret vara fixerat i ett referenssäte (tabell 5 enligt DIN1494 del 1). I detta tillstånd kan innerdiametern kontrolleras med en GO eller NO GO cylindrisk tolk. Normalt är denna metod lämplig för mindre lager. För större diametrar rekommenderas användning av trepunkts- mikrometer.

 

 Att tänka på

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor.

 

Bronsbussning COB090 DIN 1494

BildNamnBeskrivningPrisKöp
COB090 0812d (innerdiameter) 8 mm D (ytterdiameter) 10 mm L 12 mm25.06kr 38.55kr Inkl.moms
COB090 1010d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 10 mm25.06kr 38.55kr Inkl.moms
COB090 1015d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 15 mm27.94kr 42.98kr Inkl.moms
COB090 1020d (innerdiameter) 10 mm D (ytterdiameter) 12 mm L 20 mm29.94kr 46.05kr Inkl.moms
COB090 1208d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 8 mm24.79kr 38.13kr Inkl.moms
COB090 1210d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 10 mm26.36kr 40.55kr Inkl.moms
COB090 1215d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 15 mm29.66kr 45.64kr Inkl.moms
COB090 1220d (innerdiameter) 12 mm D (ytterdiameter) 14 mm L 20 mm34.15kr 52.54kr Inkl.moms
COB090 1310d (innerdiameter) 13 mm D (ytterdiameter) 15 mm L 10 mm26.78kr 41.20kr Inkl.moms
COB090 1410d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 10 mm27.51kr 42.33kr Inkl.moms
COB090 1415d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 15 mm30.95kr 47.61kr Inkl.moms
COB090 1420d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 20 mm34.99kr 53.83kr Inkl.moms
COB090 1425d (innerdiameter) 14 mm D (ytterdiameter) 16 mm L 25 mm38.45kr 59.15kr Inkl.moms
COB090 1510d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 10 mm27.94kr 42.98kr Inkl.moms
COB090 1515d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 15 mm31.83kr 48.96kr Inkl.moms
COB090 1520d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 20 mm35.28kr 54.28kr Inkl.moms
COB090 1525d (innerdiameter) 15 mm D (ytterdiameter) 17 mm L 25 mm39.73kr 61.11kr Inkl.moms
COB090 1610d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 10 mm30.95kr 47.61kr Inkl.moms
COB090 1615d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 15 mm35.85kr 55.15kr Inkl.moms
COB090 1620d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 20 mm40.99kr 63.06kr Inkl.moms
COB090 1625d (innerdiameter) 16 mm D (ytterdiameter) 18 mm L 25 mm46.11kr 70.95kr Inkl.moms
COB090 1710d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 10 mm32.11kr 49.40kr Inkl.moms
COB090 1715d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 15 mm37.29kr 57.36kr Inkl.moms
COB090 1720d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 20 mm42.29kr 65.06kr Inkl.moms
COB090 1725d (innerdiameter) 17 mm D (ytterdiameter) 19 mm L 25 mm47.41kr 72.94kr Inkl.moms
COB090 1810d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 10 mm33.55kr 51.61kr Inkl.moms
COB090 1815d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 15 mm38.45kr 59.15kr Inkl.moms
COB090 1820d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 20 mm43.56kr 67.03kr Inkl.moms
COB090 1825d (innerdiameter) 18 mm D (ytterdiameter) 21 mm L 25 mm48.69kr 74.90kr Inkl.moms
COB090 2010d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 10 mm40.99kr 63.06kr Inkl.moms
COB090 2015d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 15 mm48.69kr 74.90kr Inkl.moms
COB090 2020d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 20 mm58.95kr 90.69kr Inkl.moms
COB090 2025d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 25 mm73.05kr 112.38kr Inkl.moms
COB090 2030d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 30 mm88.41kr 136.01kr Inkl.moms
COB090 2040d (innerdiameter) 20 mm D (ytterdiameter) 23 mm L 40 mm117.88kr 181.35kr Inkl.moms
COB090 2215d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 15 mm49.98kr 76.88kr Inkl.moms
COB090 2220d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 20 mm64.06kr 98.55kr Inkl.moms
COB090 2225d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 25 mm79.44kr 122.21kr Inkl.moms
COB090 2230d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 30 mm96.09kr 147.83kr Inkl.moms
COB090 2240d (innerdiameter) 22 mm D (ytterdiameter) 25 mm L 40 mm128.13kr 197.11kr Inkl.moms
COB090 2415d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 15 mm52.53kr 80.81kr Inkl.moms
COB090 2420d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 20 mm69.19kr 106.45kr Inkl.moms
COB090 2425d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 25 mm85.85kr 132.08kr Inkl.moms
COB090 2430d (innerdiameter) 24 mm D (ytterdiameter) 27 mm L 30 mm103.79kr 159.68kr Inkl.moms
COB090 2515d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 15 mm53.84kr 82.83kr Inkl.moms
COB090 2520d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 20 mm71.76kr 110.40kr Inkl.moms
COB090 2525d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 25 mm89.69kr 137.98kr Inkl.moms
COB090 2530d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 30 mm107.63kr 165.58kr Inkl.moms
COB090 2535d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 35 mm124.28kr 191.19kr Inkl.moms
COB090 2537d (innerdiameter)25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 37 mm129.43kr 199.11kr Inkl.moms
COB090 2540d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 40 mm134.54kr 206.98kr Inkl.moms
COB090 2550d (innerdiameter) 25 mm D (ytterdiameter) 28 mm L 50 mm179.39kr 275.98kr Inkl.moms
COB090 2815d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 15 mm69.19kr 106.45kr Inkl.moms
COB090 2820d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 20 mm93.54kr 143.90kr Inkl.moms
COB090 2825d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 25 mm116.60kr 179.39kr Inkl.moms
COB090 2830d (innerdiameter) 28 mm D (ytterdiameter) 31 mm L 30 mm139.66kr 214.86kr Inkl.moms
COB090 3010d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 10 mm57.66kr 88.71kr Inkl.moms
COB090 3015d (innerdiameter) 8 mm D (ytterdiameter) 10 mm L 12 mm25.06kr 38.55kr Inkl.moms
COB090 0812d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 15 mm74.31kr 114.33kr Inkl.moms
COB090 3020d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 20 mm98.65kr 151.76kr Inkl.moms
COB090 3025d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 25 mm124.28kr 191.19kr Inkl.moms
COB090 3028d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 28 mm139.66kr 214.86kr Inkl.moms
COB090 3030d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 30 mm147.35kr 226.69kr Inkl.moms
COB090 3040d (innerdiameter) 30 mm D (ytterdiameter) 34 mm L 40 mm197.31kr 303.56kr Inkl.moms
COB090 3215d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 15 mm78.15kr 120.24kr Inkl.moms
COB090 3220d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 20 mm156.26kr 240.40kr Inkl.moms
COB090 3225d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 25 mm130.69kr 201.06kr Inkl.moms
COB090 3230d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 30 mm156.26kr 240.40kr Inkl.moms
COB090 3240d (innerdiameter) 32 mm D (ytterdiameter) 36 mm L 40 mm208.85kr 321.30kr Inkl.moms
COB090 3515d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 15 mm84.56kr 130.10kr Inkl.moms
COB090 3520d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 20 mm112.74kr 173.45kr Inkl.moms
COB090 3525d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 25 mm140.93kr 216.81kr Inkl.moms
COB090 3528d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 38 mm124.28kr 191.19kr Inkl.moms
COB090 3530d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 30 mm169.13kr 260.20kr Inkl.moms
COB090 3535d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 35 mm198.59kr 305.53kr Inkl.moms
COB090 3540d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 40 mm226.79kr 348.90kr Inkl.moms
COB090 3550d (innerdiameter) 35 mm D (ytterdiameter) 39 mm L 50 mm283.18kr 435.65kr Inkl.moms
COB090 3640d (innerdiameter) 36 mm D (ytterdiameter) 40 mm L 40 mm232.06kr 357.01kr Inkl.moms
COB090 4020d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 20 mm128.13kr 197.11kr Inkl.moms
COB090 4025d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 25 mm160.18kr 246.43kr Inkl.moms
COB090 4030d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 30 mm192.14kr 295.59kr Inkl.moms
COB090 4040d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 40 mm254.98kr 392.26kr Inkl.moms
COB090 4045d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 45 mm206.06kr 317.01kr Inkl.moms
COB090 4050d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 50 mm319.05kr 490.84kr Inkl.moms
COB090 4060d (innerdiameter) 40 mm D (ytterdiameter) 44 mm L 60 mm382.73kr 588.81kr Inkl.moms
COB090 4520d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 20 mm162.73kr 250.34kr Inkl.moms
COB090 4525d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 25 mm203.70kr 313.38kr Inkl.moms
COB090 4530d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 30 mm244.73kr 376.50kr Inkl.moms
COB090 4540d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 40 mm326.71kr 502.64kr Inkl.moms
COB090 4545d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 45 mm367.73kr 565.74kr Inkl.moms
COB090 4550d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 50 mm408.74kr 628.83kr Inkl.moms
COB090 4560d (innerdiameter) 45 mm D (ytterdiameter) 50 mm L 60 mm490.71kr 754.95kr Inkl.moms
COB090 5023d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 23 mm215.29kr 331.21kr Inkl.moms
COB090 5025d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 25 mm224.21kr 344.95kr Inkl.moms
COB090 5030d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 30 mm269.06kr 413.95kr Inkl.moms
COB090 5040d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 40 mm358.74kr 551.90kr Inkl.moms
COB090 5050d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 50 mm448.44kr 689.91kr Inkl.moms
COB090 5060d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 60 mm538.13kr 827.89kr Inkl.moms
COB090 5070d (innerdiameter) 50 mm D (ytterdiameter) 55 mm L 70 mm626.54kr 963.90kr Inkl.moms
COB090 5525d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 25 mm244.73kr 376.50kr Inkl.moms
COB090 5530d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 30 mm293.41kr 451.40kr Inkl.moms
COB090 5540d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 40 mm392.08kr 603.19kr Inkl.moms
COB090 5550d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 50 mm490.71kr 754.95kr Inkl.moms
COB090 5560d (innerdiameter) 55 mm D (ytterdiameter) 60 mm L 60 mm588.15kr 904.84kr Inkl.moms
COB090 6025d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 25 mm265.24kr 408.05kr Inkl.moms
COB090 6030d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 30 mm317.74kr 488.83kr Inkl.moms
COB090 6035d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 35 mm367.34kr 565.13kr Inkl.moms
COB090 6040d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 40 mm424.11kr 652.48kr Inkl.moms
COB090 6045d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 45 mm477.90kr 735.24kr Inkl.moms
COB090 6050d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 50 mm530.45kr 816.08kr Inkl.moms
COB090 6060d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 60 mm636.79kr 979.68kr Inkl.moms
COB090 6080d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 80 mm849.50kr 1,306.93kr Inkl.moms
COB090 6090d (innerdiameter) 60 mm D (ytterdiameter) 65 mm L 95 mm954.08kr 1,467.81kr Inkl.moms
COB090 6309d (innerdiameter) 63 mm D (ytterdiameter) 68 mm L 9 mm144.63kr 222.50kr Inkl.moms
COB090 6515d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 15 mm160.18kr 246.43kr Inkl.moms
COB090 6530d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 30 mm317.76kr 488.86kr Inkl.moms
COB090 6540d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 40 mm490.71kr 754.95kr Inkl.moms
COB090 6550d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 50 mm612.44kr 942.21kr Inkl.moms
COB090 6560d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 60 mm685.50kr 1,054.61kr Inkl.moms
COB090 6570d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 70 mm800.79kr 1,231.99kr Inkl.moms
COB090 6580d (innerdiameter) 65 mm D (ytterdiameter) 70 mm L 80 mm914.81kr 1,407.41kr Inkl.moms
COB090 7040d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 40 mm490.71kr 754.95kr Inkl.moms
COB090 7045d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 45 mm499.70kr 768.78kr Inkl.moms
COB090 7050d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 50 mm612.44kr 942.21kr Inkl.moms
COB090 7060d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 60 mm735.46kr 1,131.48kr Inkl.moms
COB090 7070d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 70 mm858.45kr 1,320.69kr Inkl.moms
COB090 7080d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 80 mm980.16kr 1,507.95kr Inkl.moms
COB090 7090d (innerdiameter) 70 mm D (ytterdiameter) 75 mm L 90 mm1,102.59kr 1,696.29kr Inkl.moms
COB090 7530d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 30 mm392.08kr 603.19kr Inkl.moms
COB090 7540d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 40 mm522.74kr 804.21kr Inkl.moms
COB090 7560d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 60 mm784.15kr 1,206.39kr Inkl.moms
COB090 7580d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 80 mm1,045.58kr 1,608.58kr Inkl.moms
COB090 7580d (innerdiameter) 75 mm D (ytterdiameter) 80 mm L 80 mm1,045.54kr 1,608.51kr Inkl.moms
COB090 8030d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 30 mm416.40kr 640.61kr Inkl.moms
COB090 8040d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 40 mm554.79kr 853.53kr Inkl.moms
COB090 8050d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 50 mm694.45kr 1,068.39kr Inkl.moms
COB090 8060d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 60 mm832.84kr 1,281.29kr Inkl.moms
COB090 8080d (innerdiameter) 80 mm D (ytterdiameter) 85 mm L 80 mm1,111.13kr 1,709.43kr Inkl.moms
COB090 8530d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 30 mm440.76kr 678.09kr Inkl.moms
COB090 8540d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 40 mm588.10kr 904.78kr Inkl.moms
COB090 8560d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 60 mm881.53kr 1,356.20kr Inkl.moms
COB090 8580d (innerdiameter) 85 mm D (ytterdiameter) 90 mm L 80 mm1,176.21kr 1,809.55kr Inkl.moms
COB090 9020d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 20 mm534.96kr 823.03kr Inkl.moms
COB090 9040d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 40 mm620.14kr 954.06kr Inkl.moms
COB090 9050d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 50 mm703.01kr 1,081.56kr Inkl.moms
COB090 9060d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 60 mm931.49kr 1,433.05kr Inkl.moms
COB090 9080d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 80 mm1,241.56kr 1,910.09kr Inkl.moms
COB090 9090d (innerdiameter) 90 mm D (ytterdiameter) 95 mm L 90 mm1,395.95kr 2,147.61kr Inkl.moms
COB090 95100d (innerdiameter) 95 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 100 mm1,633.63kr 2,513.26kr Inkl.moms
COB090 9560d (innerdiameter) 95 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 60 mm980.16kr 1,507.95kr Inkl.moms
COB090 10050d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 50 mm858.45kr 1,320.69kr Inkl.moms
COB090 10060d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 60 mm1,028.88kr 1,582.88kr Inkl.moms
COB090 10080d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 80 mm1,372.24kr 2,111.14kr Inkl.moms
COB090 10090d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 90 mm1,542.38kr 2,372.89kr Inkl.moms
COB090 10095d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 95 mm1,776.59kr 2,733.21kr Inkl.moms
COB090 100100d (innerdiameter) 100 mm D (ytterdiameter) 105 mm L 100 mm1,558.18kr 2,397.20kr Inkl.moms
COB090 10560d (innerdiameter) 105 mm D (ytterdiameter) 110 mm L 60 mm1,078.34kr 1,658.99kr Inkl.moms
COB090 105100d (innerdiameter) 105 mm D (ytterdiameter) 100 mm L 100 mm1,791.71kr 2,756.49kr Inkl.moms
COB090 11025d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 25 mm902.01kr 1,387.71kr Inkl.moms
COB090 11060d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 60 mm1,127.11kr 1,734.03kr Inkl.moms
COB090 110100d (innerdiameter) 110 mm D (ytterdiameter) 115 mm L 100 mm1,878.35kr 2,889.78kr Inkl.moms
COB090 11560d (innerdiameter) 115 mm D (ytterdiameter) 120 mm L 60 mm1,176.21kr 1,809.56kr Inkl.moms
COB090 115100d (innerdiameter) 115 mm D (ytterdiameter) 120 mm L 100 mm1,960.34kr 3,015.91kr Inkl.moms
COB090 12035d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 35 mm1,743.83kr 2,682.81kr Inkl.moms
COB090 12050d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 50 mm1,041.66kr 1,602.56kr Inkl.moms
COB090 12060d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 60 mm1,224.89kr 1,884.45kr Inkl.moms
COB090 120100d (innerdiameter) 120 mm D (ytterdiameter) 125 mm L 100 mm4,236.10kr 6,517.08kr Inkl.moms
COB090 12550d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 50 mm2,064.56kr 3,176.25kr Inkl.moms
COB090 12560d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 60 mm1,274.88kr 1,961.34kr Inkl.moms
COB090 125100d (innerdiameter) 125 mm D (ytterdiameter) 130 mm L 100 mm2,123.08kr 3,266.26kr Inkl.moms
COB090 13060d (innerdiameter) 130 mm D (ytterdiameter) 135 mm L 60 mm1,323.58kr 2,036.26kr Inkl.moms
COB090 130100d (innerdiameter) 130 mm D (ytterdiameter) 135 mm L 100 mm2,205.06kr 3,392.41kr Inkl.moms
COB090 13560d (innerdiameter) 135 mm D (ytterdiameter) 140 mm L 60 mm1,372.24kr 2,111.14kr Inkl.moms
COB090 135100d (innerdiameter) 135 mm D (ytterdiameter) 140 mm L 100 mm2,286.79kr 3,518.14kr Inkl.moms
COB090 14050d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 50 mm1,149.30kr 1,768.15kr Inkl.moms
COB090 14060d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 145 mm L 60 mm1,444.00kr 2,221.54kr Inkl.moms
COB090 140100d (innerdiameter) 140 mm D (ytterdiameter) 145 mm L 100 mm2,367.81kr 3,642.79kr Inkl.moms
COB090 14560d (innerdiameter) 145 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 60 mm1,551.64kr 2,387.13kr Inkl.moms
COB090 145100d (innerdiameter) 145 mm D (ytterdiameter) 150 mm L 100 mm2,586.98kr 3,979.96kr Inkl.moms
COB090 15035d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 35 mm1,381.23kr 2,124.96kr Inkl.moms
COB090 15040d (innerdiameter) 8150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 40 mm1,456.80kr 2,241.24kr Inkl.moms
COB090 15060d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 60 mm1,623.38kr 2,497.50kr Inkl.moms
COB090 150100d (innerdiameter) 150 mm D (ytterdiameter) 155 mm L 100 mm2,672.35kr 4,111.30kr Inkl.moms
COB090 15560d (innerdiameter) 155 mm D (ytterdiameter) 160 mm L 60 mm1,655.43kr 2,546.80kr Inkl.moms
COB090 155100d (innerdiameter) 155 mm D (ytterdiameter) 160 mm L 100 mm2,758.59kr 4,243.98kr Inkl.moms
COB090 16060d (innerdiameter) 160 mm D (ytterdiameter) 165 mm L 60 mm1,799.69kr 2,768.75kr Inkl.moms
COB090 160100d (innerdiameter) 160 mm D (ytterdiameter) 165 mm L 100 mm2,845.73kr 4,378.04kr Inkl.moms
COB090 16560d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 60 mm1,832.21kr 2,818.79kr Inkl.moms
COB090 16565d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 65 mm1,941.08kr 2,986.26kr Inkl.moms
COB090 165100d (innerdiameter) 165 mm D (ytterdiameter) 170 mm L 100 mm2,931.58kr 4,510.11kr Inkl.moms
COB090 17060d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 60 mm1,977.91kr 3,042.95kr Inkl.moms
COB090 17075d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 75 mm2,271.58kr 3,494.74kr Inkl.moms
COB090 170100d (innerdiameter) 170 mm D (ytterdiameter) 175 mm L 100 mm3,017.41kr 4,642.18kr Inkl.moms
COB090 17560d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 60 mm2,010.13kr 3,092.50kr Inkl.moms
COB090 17565d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 65 mm2,085.69kr 3,208.75kr Inkl.moms
COB090 175100d (innerdiameter) 175 mm D (ytterdiameter) 180 mm L 100 mm3,020.06kr 4,646.25kr Inkl.moms
COB090 18060d (innerdiameter) 180 mm D (ytterdiameter) 185 mm L 60 mm2,156.38kr 3,317.50kr Inkl.moms
COB090 180100d (innerdiameter) 180 mm D (ytterdiameter) 185 mm L 100 mm3,189.06kr 4,906.25kr Inkl.moms
COB090 18560d (innerdiameter) 185 mm D (ytterdiameter) 190 mm L 60 mm2,188.06kr 3,366.25kr Inkl.moms
COB090 185100d (innerdiameter) 185 mm D (ytterdiameter) 190 mm L 100 mm3,274.38kr 5,037.50kr Inkl.moms
COB090 19060d (innerdiameter) 190 mm D (ytterdiameter) 195 mm L 60 mm2,334.31kr 3,591.25kr Inkl.moms
COB090 190100d (innerdiameter) 190 mm D (ytterdiameter) 195 mm L 100 mm3,360.79kr 5,170.45kr Inkl.moms
COB090 19560d (innerdiameter) 195 mm D (ytterdiameter) 200 mm L 60 mm2,365.25kr 3,638.84kr Inkl.moms
COB090 195100d (innerdiameter) 195 mm D (ytterdiameter) 200 mm L 100 mm3,446.64kr 5,302.53kr Inkl.moms
COB090 20060d (innerdiameter) 200 mm D (ytterdiameter) 205 mm L 60 mm2,436.29kr 3,748.13kr Inkl.moms
COB090 200100d (innerdiameter) 200 mm D (ytterdiameter) 205 mm L 100 mm2,612.19kr 4,018.75kr Inkl.moms
COB090 24050d (innerdiameter) 240 mm D (ytterdiameter) 245 mm L 50 mm3,054.68kr 4,699.50kr Inkl.moms